AKOTOJAPON

TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMANIN 10 AVANTAJI

Trafik Sigortası Yaptırmanın 10 Avantajı 
Hem şehir içi hem de şehirler arası mesafelerin daha konforlu bir şekilde kat edilebilmesini mümkün kılan araçlar, sundukları çeşitli imkanların yanında kimi zaman da hiç istenmeyen olayların yaşanmasında rol oynayabilirler. Bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararlar noktasında teminat sağlayan trafik sigortasının yaptırılması, kanuni açıdan da son derece önemlidir. 


Trafik Sigortası Yaptırmanın Faydaları
 Kanunen bir zorunluluk olan trafik sigortası, araç sahiplerinin bir kısmının detaylarına vakıf olmaması dolayısıyla “Neden Trafik Sigortası Yaptırmalıyız?” şeklinde bir yaklaşımla karşılanabilir. Bu bağlamda zorunlu trafik sigortasının içeriğinden bahsedilmesinde büyük fayda vardır. Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yasal olarak yaptırılması gereken ve karşılaşılabilecek hasar anında karşı tarafta meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına almak amacıyla yapılan bir sigortadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre taşıt sahibi olan bireyin, hukuki sorumluluğunu sigorta limitleri nispetinde karşılayan zorunlu trafik sigortasını araç sahibi olan herkes yaptırmakla mükelleftir. Trafik sigortası yaptırmanın faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Kaza sonrasında ortaya çıkan teminat dahilindeki maddi hasarlar sigorta tarafından karşılanır.

2. Kaza sonrasında oluşan teminat dahilindeki bedeni sakatlıklar sigorta tarafından karşılanır.

3. Üçüncü şahıslarda oluşabilecek hasarları güvence altına alır.

4. Kazada suçlu olan taraf olsanız bile hasar masrafları sigorta tarafından karşılanır.

5. Kişi başı vefat durumu sigorta ile teminat altındadır.

6. Kaza başı vefat durumu sigorta ile teminat altındadır.

7. Kaza sonrası süreçteki avukatlık giderleri sigorta ile teminat altındadır.

8. Zorunlu trafik sigortası ile kazazedelerin tedavi masraflarının tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

9. Kaza durumunda yaralananların kaza esnasındaki kusur oranına ve şahısların sağlık sigortasına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın tıbbi malzeme ve ilaç masrafı karşılanır.

10. Herhangi bir sigorta şirketi tarafından kolayca yaptırılabilir.