1500TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo!
Hafta içi saat 15:00'e kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
Hafta sonu ve resmi tatillerde verilen siparişler takip eden ilk iş gününde kargoda

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
​AKOTO olarak kurulduğumuz günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

KVKK Nedir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 ‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır.

Kişisel Veri Nedir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir.

Veri İşleme Nedir?
Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

Veri İşleme Şartları
Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için Kanunun 5. maddesinde sayılan veri işleme şartlarından en az birinin mevcut olması gerekmektedir. Bu şartlar:

A) İlgi̇li̇ kişinin açık rızası.
B) Kanunlarda açıkça öngörülmesi̇.
C) Fi̇İli̇ İmkânsızlık nedeni̇yle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki̇ eçerli̇li̇k tanınmayan kişinin kendi̇si̇ni̇n ya da bi̇r başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
D) Bi̇r sözleşmeni̇n kurulması doğrudan doğruya ilgi̇li̇ olması kaydıyla, sözleşmeni̇n taraflarına ai̇t ki̇şisel veri̇leri̇n işlenmesi̇ni̇n gerekli̇ olması.
E) Veri̇ sorumlusunun hukuki̇ yükümlülüğünü yeri̇ne geti̇rebi̇lmesi̇ için zorunlu olması.
F) İlgi̇li̇ kişinin kendi̇si̇ tarafından aleni̇leşti̇ri̇lmi̇ş olması.
G) Bi̇r hakkın tesi̇si̇, kullanılması veya korunması için veri̇ İşlemeni̇n zorunlu olması.
H) İlgi̇li̇ kişinin temel hak ve özgürlükleri̇ne zarar vermemek kaydıyla, veri̇ sorumlusunun meşru menfaatleri̇ için veri̇ İşlenmesi̇ni̇n zorunlu olması.

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. AKOTO olarak biz de veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru”yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için en yakın şubemize yazılı olarak başvurmanız veya en hızlı ulaşabileceğimiz direkt kanalımızdan yazılı başvuru iletmeniz gerekmektedir.

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Shopping Cart
Scroll to Top